Des del WIFI de l’hotel. Fantàstic València. Anem a Badalona!